Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne

Prawo

Informacje

pośrednictwo pracy ukraina

W niniejszej książce Autorka próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze instytucje pomocowe, rządowe, pozarządowe, a także pośrednictwo pracy ukraina mieszkańcy środowiska lokalnego wpływają na przebieg procesu readaptacji. Całość podzielono na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to analiza...

Cena: 31,96
Dostępność: dostępny od ręki