Konstrukcje z betonu 5

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

nawilżający balsam brązujący

W podręczniku omówiono właściwości betonu i stali zbrojeniowej oraz ich współpracę w konstrukcjach żelbetowych, a także nawilżający balsam brązujący konstruowanie płyt, belek, słupków, stropów i schodów. Wiadomości teoretyczne wzbogacono przykładami obliczeniowymi. Ponadto podano podstawowe informacje...

Cena: 36,23
Dostępność: dostępny od ręki