Protagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania

E-książki

Informacje

Praca składa się z dwóch głównych części poprzedzonych dwoma rozdziałami wstępnymi. W części pierwszej (Między Abderą i Sycylią) przedstawione są testimonia, fragmenty i interpretacje tyczące biografii Protagorasa, w drugiej (`Sophia` Protagorasa) natomiast te, które odnoszą się...

Cena: 20,92 21,56 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie