Struktura Teologii Judeochrześcijańskiej

zPozostale

Informacje

order flyers online

Autor dokonuje analizy i charakterystyki pierwszej historycznie postaci teologii chrześcijańskiej, która z racji zakorzenienia w kulturowych i order flyers online religijnych formach myśli późnego judaizmu nosi nazwę teologii judeochrześcijańskiej. Była ona bardzo zróżnicowana pod względem doktrynalnym,...

Cena: 24,75
Dostępność: dostępny do tygodnia