Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne

Prawo

Informacje

kominek z rozprowadzeniem ciepła

W niniejszej książce Autorka próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze instytucje pomocowe, rządowe, pozarządowe, a także kominek z rozprowadzeniem ciepła mieszkańcy środowiska lokalnego wpływają na przebieg procesu readaptacji. Całość podzielono na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to analiza...

Cena: 31,96
Dostępność: dostępny od ręki