Fundacje artystyczne rodziny Paców

Historia

Informacje

o królowo moich marzeń

Książka przedstawia fundacje artystyczne trzech prominentnych przedstawicieli rodu Paców linii kanclerskiej w XVII w. Aktywność na niwie sztuki podkanclerzego o królowo moich marzeń litewskiego Stefana Paca i jego synów: Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana została omówiona na tle ich biografii i formacji...

Cena: 36,40
Dostępność: dostępny od ręki