Sollictudo Rei Socialis, J.P.II (40)

zPozostale

Informacje

Encyklika Jana Pawła II opublikowana z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Populorum Progressio. Komentarz ks. Józef Majka.

Cena: 4,81
Dostępność: dostępny do tygodnia