Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejsk

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka powstała w wyniku ponad 20 lat naukowej i zupełnie potocznej obserwacji przemian społecznych, dokonujących się na obszarach wiejskich pod wpływem technologii informatycznych. Starałem się je opisać w sposób możliwie najprostszy, mając na uwadze nie tylko studentów...

Cena: 27,90
Dostępność: dostępny od ręki