System władzy publicznej Polski Ludowej

Nauki humanistyczne

Informacje

Przedkładana książka jest opracowaniem, w którym podjęto próbę naszkicowania obrazu nowego typu systemu władzy publicznej, jaki ukształtował się w Polsce w tym okresie. Zawarte w niej rozważania są dalekie od całościowego opisu i wyjaśnienia głębokich przekształceń, które w...

Cena: 33,71
Dostępność: dostępny od ręki