W świetle gwiazd

Astrologia, przepowiednie

Informacje

laximed cena

Książka poświęcona trzem gdańskim zabytkom z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych: zegarowi astronomicznemu i retabulum ołtarza głównego w laximed cena kościele Panny Marii oraz wystrojowi Dworu Artusa. Dzieła te mają jeden wspólny aspekt: odwołują się do wiedzy zakładającej...

Cena: 49,50
Dostępność: dostępny do tygodnia