Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej monografię z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagadnieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich i republikańskich) nie tylko w Europie, ale także poza kontynentem europejskim. Autor porusza w niej zagadnienia...

Cena: 83,92
Dostępność: dostępny od ręki